Antti Kupila

Personal Blog, Portfolio and Online playground

View over the green room at Sid Lee, Montreal

Hyper Island here I come!

Got this email from Hyper Island today:

“Till att börja med hoppas vi att du mår bra och samtidigt vill vi
tacka för din medverkan under testdagarna. Vi har nu samlat alla våra
intryck och bedömningar av alla testdeltagare.
I det val vi har gjort vill vi att du blir en Crew 12-student. Härmed
är du antagen till Hyper Island, Digitala Medier, 90 KY-poäng.”

..which to those of you who don’t understand swedish means that I got in. Cool.

Oh man, there’s so much to learn from all the talanted people there, can’t wait. And the internship.. yeah, as I said, can’t wait.

Now I also gotta find an aparatment from Karlskrona and get a MacBook Pro.

Sun setting in beautiful Karlskrona
Sun setting in beautiful Karlskrona