Antti Kupila

Personal Blog, Portfolio and Online playground

View over the green room at Sid Lee, Montreal

Hyper Island here I come!

Got this email from Hyper Island today:

“Till att börja med hoppas vi att du mÃ¥r bra och samtidigt vill vi
tacka för din medverkan under testdagarna. Vi har nu samlat alla våra
intryck och bedömningar av alla testdeltagare.
I det val vi har gjort vill vi att du blir en Crew 12-student. Härmed
är du antagen till Hyper Island, Digitala Medier, 90 KY-poäng.”

..which to those of you who don’t understand swedish means that I got in. Cool.

Oh man, there’s so much to learn from all the talanted people there, can’t wait. And the internship.. yeah, as I said, can’t wait.

Now I also gotta find an aparatment from Karlskrona and get a MacBook Pro.

Sun setting in beautiful Karlskrona
Sun setting in beautiful Karlskrona